En utdanning for fremtidenHver dag produseres det enorme mengder informasjon i verden. Ferdigheter til å håndtere, analysere og tolke denne informasjonen er viktig i dag og vil bli enda viktigere i fremtiden.

Samfunnsøkonomer kombinerer avanserte teorier om menneskelig atferd med analyse av store datamengder for å utvikle løsninger på lokale og globale utfordringer.

Som student på dette programmet vil du- lære å kode i Python og R for å utføre analyser

- lære å effektivt formidle resultater

- bygge en digital CV med analysene dine som du kan vise frem når du søker jobb

Samfunnsøkonomer jobber i både privat næringsliv og offentlige virksomheter. Om du både kan programmere og analysere vil du bli en svært ettertraktet person i fremtidens arbeidsmarked.